Detta gör Reklamombudsmannen (RO)

Hem » Detta gör Reklamombudsmannen (RO)

detta-gör-reklamombudsmannen

Reklamombudsmannen – vad är det och varför fälls reklam?

Många har hört talas om Reklamombudsmannen, men få vet egentligen vad det innebär och varför reklam fälls. Reklamombudsmannen är en stiftelse som har till uppgift att säkerställa en hög etisk nivå inom all marknadskommunikation som riktas mot den svenska marknaden. Stiftelsen är instiftad på initiativ av Sveriges Annonsörer och näringslivets delegation för marknadsrätt, och är alltså inte en statlig myndighet.

Anmälningar och beslut

Enskilda konsumenter, företag och organisationer kan vända sig till Reklamombudsmannen och anmäla reklam eller annan marknadskommunikation som upplevs bryta mot etiska riktlinjer eller som känns stötande. Varje år anmäls mellan 500 och 1000 reklamer, och för varje anmälan tar Reklamombudsmannen ett beslut som antingen friar eller fäller reklamen. Beslutet publiceras sedan på Reklamombudsmannens webbsida och i vissa fall även i nyhetsbrev och pressmeddelanden, där reklambyråns eller annonsörens namn anges.

Reklamombudsmannen och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) granskar och prövar om den anmälda reklamen strider mot Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler. Reklamombudsmannens beslut kan överklagas till Reklamombudsmannens opinionsnämnd, men besluten från opinionsnämnden kan inte överklagas.

Företag som blir fällda förväntas följa de beslut som fattats, men inga skadestånd eller liknande döms ut. Istället ses besluten som en vägledning i vad som är god marknadsföringsetik. I de flesta fall upphör reklamen efter att ha blivit fälld, då företaget förstår att reklamen inte tagits emot på önskvärt sätt.

Vägledning och utbildning

Förutom att säkerställa en hög etisk nivå inom svensk reklam ger Reklamombudsmannen även vägledning, information och utbildar företag i marknadsföringsetiska frågor. Detta sker genom seminarier, utbildningar och genom att svara på frågor från företag och allmänheten.

Reklamombudsmannen är alltså en viktig del i arbetet med att säkerställa en hög etisk nivå inom all marknadskommunikation som riktas mot den svenska marknaden. Anmälningar och beslut från Reklamombudsmannen är en viktig vägledning för företag som vill undvika negativ medial uppmärksamhet och upprätthålla en god marknadsföringsetik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din guide till strategisk kommunikation
© Copyright Stratkom